Kako Slično su simptomi za bipolarni i ADHD-om

? Bipolarni poremećaj jestanje koje uzrokuje dramatične promjene raspoloženja . Pojedinci koji pate od bipolarnog poremećaja će imati razdoblja ekstremnih manija nakon razdoblja teških depresija . ADHD jeporemećaj koji utječe na sposobnost osobe da kontrolira impulse i da obratite pozornost . Bipolarni poremećaj i ADHD imaju neke slične simptome . Nemogućnost da se koncentriraju

Tijekom oba manične i depresivne faze bipolarnog poremećaja , pogođene osobe mogu imati problema s koncentracijom . Ti pojedinci s ADHD-om također imaju problema s plaćanjem pažnju i lako omesti .
Lako omesti

bipolarnog poremećaja i ADHD uzrokujeosoba koja se lako omesti .

problemi sa spavanjem

Tijekom oba manične i depresivne faze bipolarnog poremećaja , pogođene osobe mogu imati problema sa spavanjem . Ti pojedinci s ADHD-om mogu imati problema s dobivanje spavati noću , jer oni nisu u stanju da se vjetar .
Hiperaktivnost

Manic epizode često karakterizira ponašanja, kao što govori stvarno brzo , koji se mogu pojaviti kao hiperaktivnost . Oni s ADHD-om također prikazati hiperaktivnost .

Impulzivnim ponašanjima

Tijekom manične faze bipolarnog poremećaja ,pogođeni pojedinac ne može razmišljati o posljedicama svojih ponašanja . Pojedinci s ADHD-om često imaju problema s kontrole impulsa i mogu djelovati prije nego što oni misle o mogućim posljedicama .

Sljedeći članak:

Prethodna Članak: