Možete li biti prestar donirati organe ?

Umirovljenici mogu biti neodlučan da postanu davatelji organa , jer oni vjeruju da su prestari da doniraju . No, stručnjaci kažu da se nikada ne može biti prestar da doniraju organe . Ne granična dob

Mayo Clinic , kaže da ne postoji " kritična dob " za doniranje organa . Li organi će biti korisna je određena drugim medicinskim faktora , ali ne dobi . ( Ref. 1 . )
Donator zdravlje

Prema američke vlade organa web stranice donatora , sveukupno zdravlje je važnije od starosti , kada je riječ o doniranju organa . Čak i oni s bolestima ili određenim medicinskim uvjetima može biti prikladna donatori u nekim slučajevima . ( Ref. 2 . )

Transplantaciju iz starije

Uspješna transplantacija su napravljene s organima od ljudi svih dobi , od djece do seniora . Kaddonacija ukaže prilika , liječnici će odlučiti hoće li vaši organi su pogodni . ( Refs. 1 , 2 ).
Troškovi

novac ne bi trebao bitifaktor u odlučivanju da li će bitidonator organa , jer nema troškova za donatora ili njegova obitelj . Cijena transplantacija je pokriven u cijelosti od strane organa primatelja . ( Ref. 1 . )
Hitna potreba

Prema US Department of zdravstvo i ljudska Services , više od 100.000 ljudi čeka transplantaciju organa . ( Ref. 3 . ) Seniori ne smije dopustiti da strah bude prestar ih zaustaviti obzirom doniranje organa .