Što Obrazovanje je potrebno da postaneRN

? Registrirani medicinske sestre u liječenju pacijenata u različitim zdravstvenim postavki, kao što su bolnice , staračkim domovima, klinikama , privatnih liječnika ureda, ambulantno liječenje centara i školama . Međutim , postoje neke važne korake koje morate ispuniti da postaneRN . To je ono što vam je potrebno
odgovarajući stupanj ili diplomu Srpski nadzirao kliničke izobrazbe
Vaid staračkom licencom