Kako komunicirati s nekim tko ima cerebralnu paralizu

Komuniciranje sa osobom s cerebralnom paralizom može biti jednostavan ili izazov , ovisno o pojedincu s cerebralnom paralizom . Cerebralna paraliza može biti bilo koji broj neuroloških poremećaja koji utječu na kretanje tijela i koordinaciju mišića . Dvije trećine ljudi s CP mentalno izazvan. Drugi mogu biti gluhi ili imaju problema s kontroliranjem usta i čeljusti pokreta . Sve se to može napraviti gledano teško za nekoga s cerebralnom paralizom . Osoba s CP mogu koristiti komunikacijskih pomagala , kao što su računala i slika zajednice , kako bi se komunicirati s drugima . To je ono što vam je potrebno
pomagala u komunikaciji ( eventualno )