Invaliditet vs . Hendikep

Kada se raspravlja osobe mentalno ili fizičko zdravlje , mnoge različite riječi mogu se koristiti . Neki nose negativnu konotaciju , a treba izbjegavati u potpunosti. Poznavanje razlike između invaliditetom i hendikep će vam omogućiti da koristite te riječi ispravno . Definicija " invaliditeta"

Za osobe s invaliditetom , neki skup akcija , pokreta ili mentalnim tumačenjima nije moguća .
Definicija " hendikep "

Nakon što je hendikep znači da niste u mogućnosti završiti zadatak koji želite učiniti, a da je većina ostali su u stanju ostvariti .

Razlike

invaliditetom može bitiuzrok invalidnosti . Na primjer ,invalidnosti koja sprečava pokrete ruku može dovesti do invalidnosti u vožnji . Invalidnosti ometa osobu ihendikep jeakcija koja je težak , ali ne mogu , završiti .
Implikacija

Znajući definiciju te riječi pruža mogućnost ih koristiti pravilno . Ona također pomaže u sprečavanju ih od koristi u negativnom ili štetne način .
Razmatranje

Kada koristite ove riječi , važno je zapamtiti da ima hendikep i /iliinvaliditet ne mora nužno isključuje završetak određenog zadatka . Mnoge vrste prilagodbi i pomoćne tehnologije na raspolaganju za pružanje pristupa i pomoćiosoba živjela kao on bira i učiniti ono što on želi .