Definicija sinteze leukotriena

leukotriena je jedan primjer eikozanoida . " Eicosanoids " jeskupni naziv za prostaglandina i srodnih spojeva . Oni se nazivaju " lokalnim " hormona u tijelu . Oni imaju različite uloge u regulaciji imunog sustava . Klasifikacija

Leukotrieni su razvrstani u dvije vrste: cisteinilni i ne- cisteinilni . Cisteinilski leukotrieni su C4 , D4 i E4 , dok ne - cisteinilni leukotrien B4 je .
Sinteza

Sinteza leukotriena slijedi linearni put početku katalizirana djelovanjem specifičnog enzima , lipoksigenaze . Arahidonske kiseline služi kao sirovina i leukocita kao primarnog sintisajzer .
Značaj

Leukotrieni igraju važnu ulogu u imunološkom obrani tijela . Oni sudjeluju u upali u ateroskleroze i pomoć u zgrušavanju krvi .

Bolesti

bolesti kao što su astma i alergije su izazvane hiperprodukcije leukotrijena , osobito cisteinilni leukotrijena . S druge strane ,ne cistcinil leukotreina B4 je vjerojatno da će izazvati kroničnu upalu .
Liječenje

lijekovi za astmu , Zyflo , djeluje tako da inhibira sintezu lekotrinskih . Lijekovi poput Singulair i Accolate ometati interakcije leukotreina - receptora .