Kako Recycle Merkur termometri

Merkur jevrlo otrovna tvar i živine termometre treba reciklirati , a ne odbačena . Recikliranje živa štiti okoliš . Zbog toksičnosti Mercury , živine termometre se zamjenjuju s manje otrovnih vrsta termometra , kao što su digitalni termometri . Upute Screenshot
1

reciklirati živu termometar na reciklažu toksični materijali centru . Veliki recikliranje centri su opremljeni za obradu toksičnih materijala , ali poziv naprijed prvo vidjeti , ako se uzme živu.
2

Stavite žive termometara u istom kantu za recikliranje , kao žarulje i baterije . Pametni reciklažu će imati posebnu posudu samo za recikliranje toksičnih materijala , kao što su baterije i žarulje .
3

Obratite se stanje okoliša ili prirodnim resursima agenciju . Ove vladine agencije imaju program recikliranja urede . Državne agencije za okoliš su po zakonu kako bi se pomoglo s pravilno odlaganje toksičnih materijala .
4

Poziv gradskim i županijskim državnim uredima . Lokalne vlade diljem Amerike su se obavijest o rastućem problemu žive u okruženju i poduzimaju akcije . Čvrsta zakoni o otpa postaju sve stroži , a lokalne vlasti poduzimaju mjere za stvaranje zelenije budućnosti .
5

Za početak lokalnu kampanju imati redovite toksični materijali kurva dan . Ljudi su više vjerojatno da će zadržati toksičnim stavkama, kao što su živa termometra , ako znaju da mogu raspolagati njima ispravno u budućnosti .