Voda Diversion Problemi okoliša

Vodeni diverzije izazvati velike poremećaje na okoliš . Promjena prirodno stanište , pa čak i nešto , može izazvati kaskadu događaja koji štete cijeli ekosustav . Selica, ribe i ptice posebno su ranjive na gubitak staništa . Oni zahtijevaju dva sezonska staništa , osim one uz svoje migracijskih putova . Gubitak staništa

vode diverzije promijeniti tijek hranjivu , protok vode i kemiju vode . Te promjene mijenjaju priobalnih staništa rijeke i potoci . Na primjer , tijekom sušnog razdoblja ,rijeke Colorado sadrži malo ne vodi do trenutka kada stiže do Pacifika . Mnogi močvarni ekosustavi su potpuno izgubljeni u ljudskom razvoju . To ga čini vrlo teško za ptice selice pronaći područja za odmor i jesti što se seliti . Brane može poreći migraciju pristup losos u rodni potocima reproducirati .
Habitat Fragmentacija

stanište za vodene vrste fragmentirano po brana, voda skretanja za pitkom vodom i navodnjavanje u poljoprivredi . Jaružanje rijeka je još jedan način fragmentira stanište . Fragmentiranih područja su često premale i isključeno podržati sisavce koji trebaju velike teritorije kako bi se pariti i pronašli hranu .
Gubitak bioraznolikosti

biološkoj ima cijenimo da se ljudi jer podržava i održava cjelokupno zdravlje okoliša . Ljudi ovise o morskom okolišu za resurse , kao što su materijala , lijekova i hrane . Vodene organizme ovisi o bioraznolikosti za materijale , hrane i razmnožavanja . Kad bioraznolikosti izgubljeno , mnogi su živa bića su pogođene .