Kako pružiti hitnu medicinsku pomoć pod EMTALA zakona Savezne

?Emergency Medical Treatment i Zakon aktivne radne uređuje postupanje medicinske hitnim slučajevima i osigurava jednak hitnu medicinsku pomoć za sve ljude . Čak i bolesnici bez sredstava za plaćanje na liječenje moraju biti ocijenjeni , a liječi , ako je potrebno , pod EMTALA . EMTALA propisi odnose se samo na Medicare -paid bolnicama , jer zakon je izražen u točki 1867 Zakona o socijalnoj skrbi . Upute Screenshot
1

cijeli ispit je medicinska screening u skladu sa simptomima izraženim od strane pacijenta . Odredite ozbiljnost svog izvanrednog i početi oblikovati mogućnosti liječenja . To je obavezno pod EMTALA za sve pacijente koji su zahtjev za ispitivanje , uključujući i bolesnike s promijenjenim mentalnim stanjima , bolesti, ozljede ili aktivnog rada .
2

poduzeti potrebne radnje s ciljem stabilizacije pacijenta u skladu s njegovim zdravstvenim potrebama . Priuštite sve uvjete prisutne dokpacijent je vjerojatno da će i dalje opadati u medicinskom stanju .
3

Ispuštanje , priznati ili prijenos pacijenta . Kadapacijent stabiliziran , EMTALA više ne upravlja njegova briga . Prijenos ili priznati mu na temelju najbolje mogućnosti liječenja za njegovo stanje ili njegovu sklonost . Ispraznite ga , ako je potrebno dalje u stacionaru liječenje .