Dijelovi Vernierovim Caliper

Vernier čeljust jeaparat koristi za precizno mjerenje dužine . Ovo mjerenje je važan u određivanju gustoće krutih tvari , koje se mogu izravno ocijeniti njihovu mase i volumena . Vernier čeljust ima pet glavnih dijelova:Vernier razmjera ,uši /gornje čeljusti ,donja čeljust ,glavni razmjera irep . Vernier Scale

Vernier Skala se sastoji od mjerenja od 49 mm označenim u milimetrima . Ona se koristi kako bi se utvrdilo na dvije decimale broj u milimetar čitanju .

Uši /gornjoj čeljusti

To se koristi za mjerenje unutarnjeg promjera objekata .


donje čeljusti

to se koristi za mjerenje vanjski promjer cijevi ili spremnik .
Glavni Scale

to se koristi kako bi se utvrdilo glavni duljinu materijala .
rep

mjerilanajmanje računati , na najmanji pomak u očitanju mjerila .