JCAHO i MSDS Standardi

JCAHO ( Zajednička komisija za akreditiranje zdravstvenih organizacija ) jeorganizacija koja održava standarde kvalitete u zdravstvenim ustanovama u Sjedinjenim Američkim Državama . MSDS ( Material Safety Data Sheet ) jedokument koji sadrži informacije o opasnim kemikalijama i kako sigurno raditi s kemijskim sredstvom . JCAHO

JCAHO provodi periodične ankete zdravstvene organizacije koje trebaju akreditaciju dobiti Medicare i Medicaid sredstva i koje žele privući ugovora o osiguranju i drugim web- uplatioci na licu mjesta . JCAHO postavlja standarde za ambulantnu njegu , ponašanja zdravlje , kritičkih pristupa bolnicama , skrb bolesti specifične , zdravstvene IT usluga, njegu u kući , bolnicama , dugotrajno liječenje i uredske temelji kirurgije prakse .
MSDS

MSDS dokumenti sadrže podatke o imenu neke opasne tvari u proizvodu, kemijskim i generičkim imenom sastojaka , kemijskih i fizikalnih svojstava , informacije zdravstvenih opasnosti tvari , mjerama opreza za sigurno korištenje i rukovanje i informacije o kontaktu proizvođača .
JCAHO i MSDS

da bi postao JCAHO akreditiran , organizacije moraju zadržati trenutni , pisani popis opasnih materijala . Osoblje mora imati pristup informacijama , moći interpretirati podatke i potpunu sigurnost trening kako bi se steći i održavati JCAHO akreditaciju . Informacije mogu se održavati elektroničkim ako postojitiskanom obliku u slučajuelektronički sustav postaje nedostupan .

Sljedeći članak:

Prethodna Članak: