Ultrazvuk Lab Certifikacija

Certifikacija i akreditacija laboratorija koji obavljaju ili tumače ultrazvučne ispitivanja je prošli dokazati profesionalnost i dobre radne prakse u laboratoriju . Osnove certificiranje

Da bi dobio akreditaciju od određenog tijela, laboratoriji moraju dostaviti detaljnu dokumentaciju biti pregledani od strane vlasti . Ultrazvuk čine dio dokumentacije koja se pregledava kojem se obavlja od strane stručnjaka na području .
Timeline

Akreditacija određenom laboratoriju traje samo za određeno vremensko razdoblje , na primjer , tri godine u slučaju potvrđivanja od strane Intersocietal komisije za akreditaciju za vaskularnu Laboratories ( ICAVL ) i Intersocietal komisije za akreditiranje ehokardiografija Laboratories ( ICAEL ) . Vježbe moraju proći kroz proces certificiranja ostati akreditirani .

Razlozi za certificiranje

Ultrazvučni laboratoriji proći akreditaciju natjecati s drugim laboratorijima i da ispuni zahtjeve zdravstveno osiguranje agencije , koji se žele baviti samo akreditiranim laboratorijima . Primjer akreditacije koje može biti prihvatljivo zdravstvenih osiguravatelja jeAmerički institut za ultrazvuk u medicini .