Kako se kvalificirati za Kentucky Medicaid zastarije

Medicaid je program zdravstvenog osiguranja za niskim prihodima klijentima koji se financira od strane savezne i državne vlade i upravlja država . Ljudi koji su 65 i više godina može kvalificirati za Medicaid pokrivenost u Kentuckyju , pod uvjetom da ispunjavaju druge uvjete , uključujući račun dobiti i granice koje se razlikuju ovisno o izvorima prihoda . Medicaid pokriva bolničku i izvanbolničku zdravstvenu djelatnost , dugoročne stambene skrbi , u kući zdravlja i usluga mentalnog zdravlja , zdravstvena skrb , lijekova na recept i drugih troškova vezanih za zdravlje . To je ono što vam je potrebno
fascikl