Kvaliteta programa osiguranja u ambulante

Programi osiguranja kvalitete su od vitalnog značaja za zdravstvene industrije , te su postali jedan od glavnih kamena temeljaca zdravstvu . U broju od veljače 2005 " Home Health Care prakse upravljanja , " Susan Carmichael razloga koji kvalitetu , u zdravstvu industriji , postiže se kada su usluge dostupne , pod uvjetom da na efikasan način i isplativa . Programi osiguranja kvalitete su usklađene , i služe kako bi se osiguralo dazdravstvene organizacije posluje s visokim standardima kvalitete za pružanje kvalitetne zdravstvene usluge . Program za osiguranje kvalitete Struktura
Struktura programa

osiguranja kvalitete (QA) programi su dizajnirani da objektivno i sustavno pratiti kvalitetu i prikladnost medicinske ili kliničke skrbi . U području zdravstvene zaštite , kvalitetni programi osiguranja obično se nadziru medicinski direktor organizacije . Ravnateljica je optužen u razvoju upravljanja kvalitetom isporučeno koje sadrže mjerljive ciljeve . Ovi ciljevi se određuju na temelju zdravstvenih regulatornim zahtjevima , zakonskim zahtjevima i standardima medicinske najbolje prakse . To postaješef odgovornosti za jamstvo kvalitete programa za praćenje i procjenu usklađenosti za svaku isporučiv . Isporučeno su povezani na standard performansi , koji uspostavlja mjere s minimalnim pragovima i ciljeva za izvedbu . To postaju mjerila koja određuju koliko je u skladu ili neusklađenihostvarivi je nakon pregleda .
Evaluacija Metode
Evaluacija metoda

Metode ocjenjivanja su dizajnirani za hvatanje specifične informacije koje farmaceutska tvrtka je zainteresirana za praćenje . Metode procjene obično uključuju stvaranje procjene alata koji se koriste kako bi dokumentirao tvrdi podatke i statistike . Jedan od najčešćih evaluacijskih alata koji se koriste u programima osiguranja kvalitete zdravstvenih usluga jerevizija alat . Revizija jepostupak kojim dokumentacija pregledavaju , analiziraju se procesi i ishodi se ocjenjuju za poštivanje vidjeti ako oni zadovoljavaju minimalne standarde performansi . Revizijski alati služe kao sredstvo kojim će podaci biti zarobljen . Oni su ocjene koje koriste ocjena ili bodovnu ljestvicu za mjerenje sukladnosti . Ponekad , revizije alati mogu imati jednostavne ili složene formate . Jedna vrsta revizije alat s jednostavnim formatu je popis . Složenije revizije alati su bodovni sustav s brojevima ili postocima .

Unapređenje Projekti
poboljšanje Projekti

Nije sve procjene dovesti do zahtjeva za projekte poboljšanja performansi . To jevodstvo od odgovornosti za jamstvo kvalitete programa kako bi se utvrdilo jesu li potrebne projekte poboljšanja učinkovitosti , temelji se na prikupljanju i analizi podataka , nakon završetka revizije . Procjene koje imaju za posljedicu niske ocjene će ukazivati ​​na potrebu za projekt poboljšanja . Područja koja je visoka ocjena , međutim , može ostati poslovati kao i obično . AkoQA program određuje da jeprojekt poboljšanja performansi je potrebno, to znači da postojinedostatak ili problem koji treba poboljšanje ili ispravak . To su konstruktivni projekti koji se koriste kako bi se zdravstvene organizacije utvrditi načine kako bi se učinkovitije i doći do više razine kvalitete .