Universal Zdravstvo Pacijent za zaštitu i Zakon pristupačne skrbi

Zakonpristupačne skrbi , potpisan u zakon predsjednik Barack Obama je 23. ožujka 2010, sadrži unutar sebe skupinu rezerviranja za zaštitu bolesnika zove Pacijent je Zakon o pravima . Vlada je utvrdila user -friendly web stranice kako bi pomogli Amerikancima u upoznavanje s planom zdravstvene zaštite i svih prednosti su im na raspolaganju u skladu sa Zakonom . Pacijent je Zakon o pravima