42 CFR & amp; Hospicij Potvrda

42 CFR 418,22 jezakon SAD- a koje rješava medicinska zahtjeve certifikata pružatelja zdravstvena skrb . Zakon definira način i vođenje uvjete za dobivanje certifikata . Metoda

Prije podnošenja zahtjeva za Medicaid /Medicare za plaćanje pruženih usluga ,hospicij Agencija mora pribaviti liječničku potvrdu provjere daprognoza smrtno bolestan pacijent je manje od šest mjeseci . Ovaj certifikat mora biti popraćen podržava kliničku dokumentaciju .
Kvalificiranog liječnika i Evidentiranje

Za prvih 90 dana od zdravstvena skrb , Certifikacijsko liječnici mogu bitistrpljivi a pohađa liječnik imedicinski direktor hospicija agencija , nakon čegaravnateljica može osigurati stalnu potvrdu . Hospicij agencija mora dokumentirati certifikaciju u pacijentovom zdravstvenom kartonu .
Iznimka u pismenu potvrdu

zakon omogućujehospicij agencija prihvatiti usmenu potvrdu u roku od dva dana od pacijenta prihvatljivosti razdoblju kako bi se početi zdravstvena skrb . Međutim ,pisani certifikat je potreban za obrada zahtjeva .