Zdravlje Sigurnost & Prehrana za djecu

Roditelji moraju upravljati zdravlje i razvoj djeteta pomoću pouzdane izvore , prilagođavajući se promjena u prehrani i učenje što uzrokuje obrasce ponašanja .
Zdravlje je integriran u djetetovom ukupnu dobrobit .
pedijatar kao partner

pedijatar provjerava zdravlje djeteta i savjetuje određene uvjete kao što su astma . Pedijatri mogu također osigurati sredstva za kvalitetu života treba kao davanje informacija o skrbništvu relativnim skrbi njegovatelja .
Dijeta