Kako biste izračunali Kilojoule

kilojoule jemjerna vrijednost koja se koristi za mjerenje energije i fizičke aktivnosti , kao i hranu . Izvorno , kalorija i kilojoula su korišteni za mjerenje toplinske energije u motore , oni su danas češće koristi za mjerenje hrane energija i konzumira u tijelu . Jedan kilojoule jednaka 0,238 kcal . Broj kJ potrebnih za održavanje svoje postojeće tjelesne težine varira od osobe do osobe . Prema australskom zavoda za statistiku ,prosječni dnevni unos energije za ljude s prihvatljivom tjelesne težine je 11.780 kJ , a 7.790 kJ za žene . To je ono što vam je potrebno Srpski kalkulator