Hiperbarična liječenja MU žrtava

Hiperbarična tretman za moždani udar žrtve podrazumijeva ulaska u komoru pod pritiskom i disanje čistog kisika u nadi poboljšanja ili oporavlja od oštećenja moždanog udara . Uređuju medicinske vlasti trenutno popust učinkovitost hiperbarične terapije kisikom ( HBOT ) za ovo stanje . Funkcija

postupak , disanje 100 posto kisika pod visokim pritiskom i od normalnog tlaka zraka , prisiljava dodatni kisik u krvotok kroz plazme , dio krvi koji inače ne prenose kisik .