Kako naučiti potezima skrb studenata

Njega studenti moraju biti osposobljeni za vidjeti određene simptome kod pacijenta u bolnici ili ambulanti . To osobito vrijedi u slučaju moždanog udara . Akosestra ne može vidjeti može dogoditi suptilne naznake moždanog udara u bolesnika , oštećenja mozga ili smrti . Njega škole moraju obavijestiti medicinske sestre na svim osobinama koje moždanog udara pasestra može kontaktirati pomoć ili zatražiti pomoć za žrtve moždanog udara . To je ono što vam je potrebno Srpski broj u imeniku