Ima limoguću povezanost cerebralnom paralizom & Autizam

? Prema 4 moje dijete ,cerebralna paraliza ( CP ) organizacija , cerebralnu paralizu i autizam nisu izravno povezane . Međutim , dva se poremećaji mogu imati vezu međusobno . CP i autizam mogu dijeliti isti uzrok i imaju slične simptome . Cerebralna paraliza

cerebralna paraliza jeneurološki poremećaj koji učinke pokret tijela i mišića koordinacija one nanijeli s poremećajem . CP je obično uzrokovana fetalnog oštećenja , rođenja komplikacija , ili traumatskih ozljeda u ranom djetinjstvu .
Autizam

Autizam jerazvojni poremećaj koji utječe na govor , ponašanje i socijalne interakcija . Autizam se obično dijagnosticira u prve tri godine života .
Uzrok

čest uzrok CP i autizam je udio izloženost živa . Ako ste trudni biste trebali izbjegavati moguće izloženosti živi .
Uobičajeni simptomi

Mentalna retardacija ječest simptom povezivanja cerebralnu paralizu i autizam . Dvije trećine stanovništva CP psihički je umanjena . Oni koji su s duševnim smetnjama imaju veću vjerojatnost da imaju autizam .
Sličnosti

CP i autizam imaju mnogo sličnosti . Jedan od najuočljivijih sličnosti je datežina svakog poremećaja varira slučaja do slučaja . Netko s autizmom ili CP može biti blago umanjena samo dok su drugi s bilo poremećaj će imati i znatne razlike .