O frontalnom temporalna demencija

Frontal temporalna demencija , ili FTD , jeskupina uvjeta koji utječu na frontalni i temporalni dijelovima mozga . Ove regije kontrolu osobnost, ponašanje i jezik . Vrste

Tri podtipa FTD uključuju bihevioralne varijanta FTD ( ili Pick bolest), semantički demenciju i progresivnu ne tečno afaziju .

Simptomi

Simptomi su teško utvrditi posebno za FTD i često dijagnosticirao kao druge uvjete . Klasteri simptomi uključuju promjene u ponašanju, govora i jezika poteškoće i poremećaje .
TME Frame

FTD obično se javlja u dobi između 40 i 70 godina između , skladu sa klinike Mayo .
zablude

FTD često pogrešno dijagnosticira kao Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest ili psihijatrijski problema , navodiMayo Clinic . Medicinski stručnjak specijaliziran za FTD može napraviti preciznu dijagnozu .
Liječenje

Ne postoji lijek za FTD , astanje se ne može usporiti ili obrnuto . Focus je napravljen na njegovatelje tehnike , kvaliteta života mijenja i lijekova , u skladu s Memory and Aging Center sa Sveučilišta California u San Franciscu .

Sljedeći članak:

Prethodna Članak: