Neobjašnjivi Napadaji u djece

Napadaji mogu bitizastrašujuće pojava bez obzira na okolnosti . Kada djeca imaju neobjašnjive one , oni su posebno zastrašujuće . Nakon što je moguće više podataka o napadima može donijeti utjehu . Identifikacija

Napadaji se javljaju kada su električni impulsi u mozgu postaju nepravilni . Oni se mogu pojaviti na različite načine , od bulji tupo u svemir kako pada na tlo i trese .
Uzrokuje

mnogi uzroci napadaja su poznati , ali mogu često se teško odrediti u djece . To su visoka temperatura , infekcije , niska razina šećera u krvi , bolesti , droge predoziranja ili trovanja iozljeda glave .
Liječenje

Kadnapadaj dogodi , to potrebno je dopustitidjetetu da se presele po potrebi na sigurno područje . Ništa treba staviti u usta tijekom ili nakon dok je potpuno budan .
Prevencija

neurolog trebao biti konzultirani kako bi se utvrdilo što je potrebno poduzeti mjere i tražiti u mogućim uzrocima . Febrilne konvulzije izazvane visokom temperaturom može se izbjeći kod kuće uz odgovarajuće lijekove .
Upozorenje Srpski Srpski

hitne medicine za potrebannapadaj kaddijete ima problema s disanjem , ima ozljeda glave ili ima svoj ​​prvi napadaj . Poznati uvjeti srce i moguće trovanje također zahtijevaju hitnu skrb .

Sljedeći članak:

Prethodna Članak: