Razlika između napadaja i konvulzija

Napadaji se javljaju zbog nenormalnih električnih impulsa u mozgu . Vrsta napadaja ovisi o tome gdje se u mozguelektrični impuls potječe . Različite vrste napadaja , uključujući različite simptome konvulzije . Grčevi

Grčevi uključuju nasilne trzaje mišića . Prema web- MD , grčevi su se odvijali tijekom napadaja često traju 30 do 60 sekundi .
Tonic - clonic Napadaji

Ponekad se nazivaju grand mal napadaja , tonik - clonic napadaji uključuju gubitak svijesti nakon čega konvulzije . Pacijenti često gube kontrolu nad svojim mjehura tijekom konvulzija .
Mioklonični napadaji

Mioklonični napadaji uključuju sporadične jerking pokrete , nalik na grčeve . Promjene mogu biti blagi ili mogu biti teške .

Clonic Padavicu

clonic napadaji uključuju ponavljajuće pokrete naglo povlačenje ili konvulzije . Grčevi su slični onima koji su uključeni u tonik - clonic napadaja , ali pacijenti ne izgubiti svijest na prvom mjestu.
Ostale vrste napadaja

Ostale vrste napadaja uključuju izostanak napada , karakterizira kratak gubitak svijesti ; tonizirajući napadaji , karakterizira ukočenost mišića, a atoničke napadaje , karakterizira nagli gubitak mišićnog tonusa . Ove vrste napadaja ne izazvati konvulzije .