Kako koristiti govorne terapije za liječenje cerebralne paralize

Ljudi koji imaju cerebralnu paralizu (CP) često imaju poteškoća s korištenjem svoje mišiće lica . Ponekad ta vrsta umanjenja ometa normalan gutanja funkciju i vokalni razvoj . Logopedi koriste govora i jezika terapija u liječenju ovih oštećenja i poboljšati komunikaciju , bilo kroz govorništvu, potpisivanje ili korištenje elektroničkih komunikacijskih pomagala . To je ono što vam je potrebno
Mirror Screenshot komunikacijskih pomagala Screenshot znakovni jezik priručnik Srpski govora i jezika terapeuta