Kako postići BDI

mentalno - zdravstveni profesionalci koristiti Beck Depression Inventory , ili BDI , kako bi izmjerili razinu depresije u pojedinca i pomoćiosoba zna kada treba potražiti liječničku pomoć . Prvo se koristi u 1961 ,BDI je kroz nekoliko revizija --- na BDI -1A i BDI II . BDI sadrži popis od 21 stvari , a ljudi koji dovršavaju procjenu mora odabrati na skali od 0-3 koliko svaki predmet opisuje način na koji se trenutno osjećam . Upute
BodovanjeBDI
1

Ispunite procjeni BDI sami ili vaš pacijent kompletan inventar .
2

Zbrojite bodove za svaku stavku . Točka vrijednosti u rasponu od nule do tri za svako pitanje , iinventara ima 21 pitanja za ukupno 63 mogućih bodova .
3

Usporedite ukupan rezultat na bodovni vodič za verziju BDI ste koristili . Skala ima raspon može varirati , ali obično nalikuju osnovni obrazac . Ocjenu od 1 do 10 ne označava depresiju ili možda privremeni pad . Rezultati u rasponu od 10 do 18 godina može ukazivati ​​blage ili umjerene stupnjeve depresije . Akoocjena padne između 19-29 označava umjerenu depresiju . Score 30-63 ukazuje na najteže depresije .