Pomoćne tehnologije za govor invaliditetom

Pomoćne tehnologije je bitan alat za ljude s govornim teškoćama . Ovi uređaji pružaju načine za ljude da komuniciraju bez upotrebe tumača . Upoznavanje s pomoćne tehnologije povećava sposobnost prepoznavanja i reagiranja na pomoćne tehnologije korisnika .
Pomoćne tehnologije može biti visoka ili niska tech .
vrste

pomoćna tehnologija uređaji se uključuju jednostavne slike i simbola na papiru , elektroničke sklopke ili računalno generiranim govor - izlaznih uređaja .
< br > funkcija

funkcija govora - pomoćna tehnologija je pomoći pojedincima proizvode ili ne razumiju govor .
Cijena

cijena može varirati od slobodnog do tisuća dolara , ovisno o složenosti uređaja .
Financiranje

Pomoćne tehnologije mogu financirati od strane pojedinih obitelji ili privatnih i državnih osiguranja . Prema osoba sa invaliditetom Zakona obrazovanju , sve američke javne škole će financirati pomoćne tehnologije , kada je to potrebno za dijete u dobi od tri do 21 godina, u korist svoje obrazovanje .
Trening
< br >

logopeda može osposobiti osobu za korištenje komunikacije vezane uz pomoćne tehnologije . Radni terapeut može se konzultirati o tome kako riješiti fizičke potrebe .
Incidencija

Prema Nacionalnog instituta za gluhoću i druge komunikacijske poremećaje ( NIDCD ) , oko 7,5 milijuna ljudi u SAD-u imaju problema s korištenjem njihove glasove .