Što jenormale za dijastolički krvni tlak

? Krvni tlak je napisana kao kombinacija dvaju brojeva , primjerice 120 /80. Normalan raspon krvni tlak je kadasistolički broj ( napisana prva ) je manje od 120 , adijastolički broj ( zapisano u sekundi) je manji od 80 . Krvni tlak

American Heart Association definira krvni tlak kao i pritisak krvi na zidove arterija .
Sistolički tlak

sistolički tlak jemjerenje krvi je snagu protiv arterija kao srce pumpi .
dijastolički tlak

dijastolički tlak jesila protiv arterija između otkucaja srca , dokje u mirovanju .
Visoki krvni tlak ( hipertenzija )

pojedinac se smatra da imaju blage visoki krvni tlak , ako joj je sistolički broj ostaje između 140 i 159 i dijastolički njezin broj i dalje između 90 i 99 godina. Sistolički broj kontinuirano trčanje veća od 160 idijastolički broj veći od 100 indikativan je umjerena do teškog povišenog krvnog tlaka .
Niski krvni tlak ( hipotenzija )

sistolički broj kontinuirano rade manje od 90 , adijastolički broj manji od 60 je indikativno niskog krvnog tlaka .

uvjete koji utječu na krvni tlak

Postoji niz uvjeta koji može uzrokovati krvni tlak mijenjati . Neki primjeri su bolesti srca, neurološki poremećaji, bubrega i uroloških problema , lijekovi , infekcije i stres .