Kako koristiti wellbutrin liječiti bulimiju

postoji neki spor oko toga je li bulimija ,poremećaj prehrane u znaku binging i čišćenje obrasce , treba liječiti Wellbutrin , atipične antidepresiv . Iako postoji zabrinutost u području medicine preko njegove učinkovitosti imogućnost neugodnih nuspojava , neki pacijenti tvrde da Wellbutrin potiskuje nepoželjne oblike ponašanja te poziva bolje od Prozaca , što jeprva linija izbor za liječenje poremećaja prehrane . To je ono što vam je potrebno
zdravstvenog radnika , kao što je psihijatar
Wellbutrin