Napadaji & Brain Tumor kirurgiju

Napadi su često vidi kao znak da nešto ozbiljno moglo biti u redu u mozgu , kao što je tumor na mozgu . Kirurgija je čestonužna za oba malignih i benignih tumora . Napadaji

ima oko 300.000 ljudi koji imaju svoj ​​prvi grč svake godine . Samo otprilike jedna trećina napadaja pokazuju tumora na mozgu .

Tumori mozga

Više od 44.000 ljudi s dijagnozom tumora mozga svake godine u Sjedinjenim Američkim Državama . Općenito , oko polovice tumora mozga su maligni , a druga polovica su benigni . Čak i benigni tumori obično rezultirati operacije mozga , kao što je njihov položaj može bitiuzrok napadaja ili drugih moždanih poremećaja .
Srodnosti

Napadaji uzrokovan tumora mozga općenitorezultat prekida električnog signala uzrokovane tumorom . Ove vrste napadaja rasponu od grčeva do gubitka svijesti . Napadaji obično smanjuju dramatično u količini nakon operacije tumora na mozgu.

Duljina Napadaji

Postoje dvije vrste napadaja . Jedan tip je žarišna napadaj , koji je uzrokovan jednom području mozga . Drugi tip je generalizirani napadaj , što uzrokuje nekoliko različitih područja u mozgu . Napadaji mogu trajati 30 do 120 sekundi .

Kirurgija preživljavanja

tumora mozga operacije imaju višu stopu preživljavanja od alternativne tretmane za tumore mozga , kao što su zračenja .