Što je shizofrenija Spektar poremećaj

?Shizofrenija Spektar poremećaj jementalni poremećaj koji ima neke simptome zajedničko sa shizofrenijom . Simptomi

simptomi shizofrenije su pozitivne simptome kao što su halucinacije, iluzije , i neorganizirani misli i govora , negativne simptome poput emocionalnih i bihevioralnih poremećaja ; . I kognitivne simptome kao što su poteškoće obraćao pažnju, i razumijevanje i korištenje podataka < br >
vrste

Postoje različiti poremećaji šizofrenija spektra, uključujući šizotipični poremećajem ličnosti , shizoidni poremećaja priviđenja , shizoafektivni poremećaj, i shizofreniformnog poremećaja .

Sljedeći članak:

Prethodna Članak: