Što je ankylosis od Radial Odstupanje

zgloba i razne mišiće normalno pomicati ruku u četiri različita smjera: ? Unatrag , naprijed i na obje strane . No, ozljede ili artritis može dovesti patoloških stanja koja sprječava tu normalno kretanje . Patološki Radial Odstupanje

radijalne kosti ili radijus jekrak kost koja se spaja na zapešću na istoj strani ruci kao palac . Radial devijacija jepomak prema radijalne kosti . To se može odnositi na patološka stanja u kojem se carpals ( ručni kosti) postaju abnormalno postavljen tako da je zglob i ruke stalno su savijena prema strani radijusa .
Normalno Radial Odstupanje

radijalni odstupanje se odnosi na normalno kretanje strane bočno prema radijalnom kosti . Njegovo mjerenje jekut između položaja ruku kada je održana ravno prema naprijed i na položaj ruku kada je savijena u stranu koliko je to moguće u smjeru radijusa .
Učinak ankiloze

ankiloze ,zajednička je savijena izvan forme , tako da se ne može kretati ispravno . Ankylosis radijalne devijacije jefuzija ili oštećenja ruku i ručni zglob kosti koje ograničava normalan radijalnog odstupanja ili ga čini potpuno nemoguće , tako da seruka ne može savijati bočno prema radijusu .

.