Kako liječiti autizam kod djece

napad od autizma ,bio- neurološki invalidnosti koja utječe na način na kojipojedinac reagira na njihovu okolinu i drugima , obično se prepoznaje i dijagnosticira u prve tri godine života . Programi dizajniran za liječenje autizma u djece kroz modifikacije ponašanja , lijekova i prehrane , bili su vrlo uspješni u posljednjih nekoliko godina . To je ono što vam je potrebno
kvalificirani mentalno zdravstveni stručnjak , poput psihijatra ili razvojnog pedijatra