Kako koristiti jezični razvoj otkriti autizam

Budući da nema kemijskih ispitivanja ili slike koje će dijagnosticirati dijete s autizmom , roditelji mogu koristiti razne metode za otkrivanje poremećaja . Jedan od najčešćih načina roditelji postali osjetljivi na autizam je kroz razvoj jezika . Dok je razvoj jezika razlikuje uveliko od jednog djeteta u drugu , postoje osnovni prekretnice roditelji trebali tražiti . To je ono što vam je potrebno Screenshot pedijatrom Screenshot, stručnjak za slušanje
Pen Screenshot Notebook