Kako koristiti sluha testove kako bi otkrili autizam

Djeca koja imaju autizam često imaju adekvatne bruto slušnih sposobnosti , a još uvijek ne reagira na svoje ime . Ostala djeca mogu imati dobar sluh , ali nemojte govoriti u rečenicama ili samo mumljati . Saslušanje Test upravlja profesionalac možemo isključiti slušni disfunkcije , a pomaže roditeljima se utvrdilo da li je autizammogućnost . To je ono što vam je potrebno
medicinsku dokumentaciju
pedijatra Screenshot, stručnjak za slušanje