Znakovi i simptomi autizam kod 18

Iako su znakovi i simptomi autizma obično se vidi kod male djece , to neurorazvijajuća poremećaj može proći neprepoznati do početka odrasloj dobi na 18 godina . Poremećajem iz autističnog spektra ( ASD ) karakterizira " trijada oštećenjima " u smislu društvene interakcije , komunikacije i aktivnosti koje se ponavljaju . Medicinski poremećaj klasifikacijski kriteriji Svjetske zdravstvene organizacije ( IDC - 10) zahtijeva da su prisutna sva tri oštećenja kadadijete je 3 godine . Bez obzira na pacijenta dobi , važno je shvatiti da ne postoje dvije slučajevi autizma predstaviti identične znakove i simptome . Preosjetljivost