Pedijatrijska Astma Obrazovanje

Astma jevodeći uzrok dječjih bolnica boravak i školskih izostanaka . Postoji mnogo jeftine i lako dostupne načine za sebe , svoju obitelj i svoje dijete škola o astmi , njegovim uzrocima i aktivira , prevenciju i liječenje educiraju . Zajednica zdravstvenih programa

Bolnice i organizacije astme stvorili zdravstvenih programa koji se u mnogim područjima koja su često pružaju obrazovanje bez naknade . Na primjer , kuhar Dječje Medical Center u Fort Worth u Teksasu , ima asthmaeducation klasa koja se nudi mjesečno bez naknade .
Internet Istraživanja

Internet pružavrijedan izvor informacija . Dallas Alergija imunologiju u Dallasu , Texas preporuča držanje četiri stvari na umu kako ste ocijeniti valjanost Internet informacija : autor , institucija, pripisivanje , financijsku objavljivanje i koliko je starainformacija

Podrška Grupe

možete pronaći grupe podrške koje zadovoljavaju licem u lice ili putem interneta . Astma i alergija Foundation of America pruža online uslugu pretraživanja će vam pomoći da pronađete grupu za podršku .

Pedijatri

Jedan od najboljih načina kako bi naučili o djetetovom astme je kroz posjete sa svog pedijatra ili specijalista astme .

vladine organizacije

Nekoliko vladinih organizacija aktivno pružaju informacije o pedijatrijskoj astme . Na primjer ,Nacionalni srce pluća i krvi Instituta izradilo Nacionalni astme i programu prevencije ( NAEPP ) u 1989 . Ona radi s različitim organizacijama educirati bolesnike , zdravstvene djelatnike i javnost o astmi .