Rodne Statistika ADHD djeca

Djeca s deficitom pozornosti s hiperaktivnošću ( ADHD ) imaju poteškoće u fokusiranju i kontroliranje svoje impulse . Iako su i dječaci i djevojčice s ADHD dijagnozom , postoje određene razlike u načinu na koji ADHD simptomi manifestiraju na temelju spola . Na primjer , djevojčice s ADHD-om može biti chattier dok dječaci s ADHD-om može biti hiper . Ovdje su neke statistike spol o ADHD djece . ADHD češći kod dječaka

Dječaci su četiri do devet puta veću vjerojatnost da će biti s ADHD-om nego djevojčice dijagnosticiran . Neki pitanje hoće li dječaci su pretjerano identificiran i djevojke pod - identificirani kao što ADHD .

Djevojke Više nepažljiv

Djevojke su više nego dvostruko češće od dječaka da se dijagnosticira s nepažnje kao primarni simptom ADHD .

učenju

Dječaci s ADHD-om su znatno češće nego djevojke s ADHD-om imaju poteškoće u učenju .
psihoterapije i lijekova

Dokvećina djece su vjerojatno da će dobiti ili psihoterapiju ili lijekove za ADHD , dječaci su češće od djevojaka koje se iznose tretman .

školskih problema

Dječaci s ADHD-om češće imaju problema u školi ponašanja nego djevojčice s ADHD-om .
vremena od dijagnoze do liječenje

dužina vremena od dijagnoze do liječenja ADHD simptoma je u osnoviisti za dječake i djevojčice .