Testovi za ADHD

Prema HealthCentral.com , u prosječnom razredu od 30 učenika , između jednog i tri studenti će imati ADHD , a dječaci imaju tri puta više nego djevojke . Da znam , ako vaše dijete ima ADHD , testiranje je potrebno . Identifikacija

Online testovi probira za ADHD , poput onog na PsychCentral.com , može dati roditeljima ideju o tome da li je potrebno daljnje testiranje ( vidi Resources ) .

Simptomi

simptomi djeteta s ADHD-om su hiperaktivnost , nepažnja i impulzivnost . Test se zoveneuropsihijatrijsko procjena će se ove simptome u obzir .

Troškovi Na

Prema Ibiblio.org ,troškovi za testiranje za ADHD kreće se od $ 250 do 1.500 dolara . To je samo za testiranje . Zatimmjesečni trošak za liječenje lijekovima je $ 30 do 60 dolara .
Uzrok

uzrok ADHD je još uvijek nejasno . Neki kažu da je genetski, a većina se slaže da je to zbog kvara u nekom od neurotransmitera u mozgu .
Liječenje

Liječenje se obavlja putem lijekova , tehnike za izmjenom savjetovališta i ponašanje .