Kako dobiti recept za ADHD

Pozornost deficit hiperaktivnost nered ( ADHD ) jementalni poremećaj . Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja IV - TR definira kriterije za dijagnozu ADHD-a . Budući da je dijagnosticiran ADHD jeglavni uvjet za dobivanje recept . Propisi moraju biti napisani od strane psihijatra ili kvalificiranog liječnika . Rizici koji su uključeni u lijekova koji se koriste za liječenje ADHD su ovisnost i protuzakonito marketinga . Prema Centru za zlouporabu kao što je navedeno od strane Janet Kramer , MD, FACP , " Petnaest posto američkog 12. razreda imaju korištenih lijekova Nonmedically u posljednjih godinu dana na recept " . (Vidi Referentni 1 ) ono što vam treba Srpski Popis ponašanja i brige
psihijatar ili liječnik