Informacije o SSI i djece s ADHD-om

Dopunski Security Income ( SSI) je program upravlja socijalne sigurnosti , iako je financirana od strane poreznih dolara , ne Social Security poreza . Djeca s pozornost deficit hiperaktivnost nered ( ADHD) može kvalificirati za SSI ako imaju ozbiljne simptome . Simptomi

Pri ocjenjivanju djece za SSI za ADHD , Social Security traži teške nepažnja , impulzivnost i hiperaktivnost . Dijete također mora pokazati problema sa spoznajom ili komunikacije . Ovi simptomi moraju biti dokumentirani u djetetovim medicinsku dokumentaciju .
Ozbiljnost

Kako bi se kvalificirali za SSI , dječja simptome ADHD-a mora ometati svakodnevno funkcioniranje . Prema Centara za kontrolu i prevenciju bolesti , 3 posto na 7 posto djece školske dobi zadovoljavaju dijagnostičke kriterije za ADHD , ali mnogi funkciju dobro i neće kvalificirati za SSI . Srpski

Prognoza

SSI nudi dugoročne invalidnine . Liječnici moraju očekivati ​​simptomi nastaviti najmanje jednu godinu za dijete kako bi se kvalificirala .
Financijski Smjernice

Djeca moraju ispuniti određene financijske smjernice kako bi se kvalificirali za SSI . SSI pruža pogodnosti samo za djecu s ograničenim prihodima i resursa , i socijalne sigurnosti uzima u obzir dohodak i resursa obitelji prilikom utvrđivanja podobnosti .
Medicaid

Većina djece koji ispunjavaju uvjete za SSI za ADHD također kvalificirati za Medicaid , koji pruža zdravstveno osiguranje . Medicaid pokriva lijekove na recept i druge tretmane za ADHD .