Što AUC znači u kemoterapiji

? Kemoterapija je dizajniran da ubije stanice raka . Međutim , kad se dosegne visoku koncentraciju u tijelu se može početi napasti normalne , zdrave stanice . Stoga je vrlo važno pratiti razinu kemoterapijskih lijekova u krvi . Površina ispod krivulje ( AUC ) je matematička metoda mjerenja koncentracije lijeka . Površina ispod krivulje

" krivulja " iz AUC je krivulja o koncentraciji u odnosu na vrijeme graf . Koncentracija lijeka u krvi pacijenta se grafički u odnosu na vrijeme kada je uzet uzorak . Površina ispod te krivulje se mjeri s osnovnim kamenca .
Calvert Formula

Calvert formula obično se koristi kako bi se utvrdilo najbolje doze kemoterapeutika lijek za pacijenta . Navodi se dadoza jednaka željenog AUC pomnožen glomerularne filtracije pacijenta ( GFR) . GFR jemjera koliko brzopacijent eliminira lijek iz njegova tijela .
Klinička koristi

Calvert formula se koristi kako bi se odredila doza kemoterapije lijekovi , kao što je 5 - fluorouracil i karboplatina. AUC je brzo mjera koliko lijekapojedinac bio izložen u određenom vremenskom razdoblju . Imajući AUC unutar određenog raspona pomaže ograničiti opasne nuspojave kemoterapije .