Što je gostujući Chemo

? Pridruženi kemoterapija jetermin koji se koristi za opisivanje kemoterapije kada se koristi kao sekundarna liječenju raka , za razliku od primarne obrade . Pridružili tretmani koriste se za potporu i /ili dopuniti primarni oblik liječenja . Dodatnu terapiju

dodatnu terapiju se upotrebljava za liječenje raznih stanja , ali je najčešće povezana s liječenje raka . To je bilo koji oblik terapije koja se koristi kao dodatak zasebnom primarne obrade .
Kemoterapija

Kemoterapija jeliječenje raka koja koristi koktel raznih lijekova ubiti stanice raka . Izvanredni kemoterapija je kemoterapija koja se koristi za dopunu drugu vrstu liječenja , kao što su operacije ili radioterapije .
Funkcija

funkcija kemoterapije je ubiti stanice raka i smanjiti rizik od budućih recidiva . To je točno, je likemoterapija se koristi kao primarni ili pomoćni liječenja .